Kristenssons Kiropraktik

Kiropraktorns historia

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan ”cheiro” och ”praktikos” som betyder att göra för hand. De gamla grekerna använde sig av kiropraktik redan på sin tid även om kiropraktik först daterades till ca 1890-talett och utvecklades då av D.D. Palmer.

Kiropraktiken är internationell och i många länder en del av sjukvården. World federation of Chiropractic bildades 1988 och har medlemsförbund i 60 länder. Dessa förbund verkar för evidensbaserade behandlingsmetoder.

Hur arbetar en kiropraktor?

Kiropraktik innehåller diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av funktionsstörningar och smärttillstånd i rörelseapparaten med fokus på rygg och nacke. Kiropraktorn arbetar utefter den biopsykosociala modellen och ser alltid hela patienten och dess situation. Den vanligaste behandlingsmetoden en kiropraktor använder sig av är HVLA-manipulation men även mjukdelsbehandling och mobilisering är tekniker som kan användas. Rådgivning kring träning och ergonomi samt rehabiliteringsövningar ges utefter behov.

Utbildning

I Sverige utbildar man sig till kiropraktor på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Stockholm. Utbildningen omfattar fem års heltidsstudier samt ett års praktiktjänstgöring för att tillhanda legitimation. En kiropraktor är därefter legitimerad och har skyddad yrkestitel vilket innebär att de är en del av den svenska hälso- och sjukvården. Kiropraktorer arbetar på privata kliniker men även inom landstinget i anslutning till vårdcentraler. Att arbeta inom idrottsföreningar är också något som förekommer hos kiropraktorer.

Vill du boka tid? Vi erbjuder behandlingar i Hultsfred på Bryggerigatan 2 och i Vetlanda på Ågatan 4 (KM-kliniken). Du hittar vår tidbokning här.